LED lys – Alt du trenger å vite

Hva er LED lys?

LED er en lysdiode, og derav navnet vi bruker i dag. Bokstavene i forkortelsen kommer fra engelsk og står for Light Emitting Diode, en diode som utstråler lys så lenge den tilføres strøm. Dette skjer i en prosess som kalles elektroluminisens, der den elektriske strømmen føres gjennom et halvledermateriale i dioden. Selve materialet i halvlederen bestemmer også fargen på lyset. Oppfinnelsen er over 100 år gammel, men det er først i senere tid at LED lys har blitt tatt i bruk i dagliglivet.

Det første inntoget av LED lys kom i 1970-årene, med fargede lyspærer. Bruken av disse ble ikke spesielt utstrakt, og LED lysene hadde sine klare begrensninger. Lysdioder gjorde kanskje det største fremskrittet da man senere begynte å bruke de i hodelykter, lommelykter, og i elektroniske produkter. For eksempel har de fleste medieavspillere. musikkanlegg, TV-er og lignende apparater, ett eller flere små indikatorlamper fra en lysdiode. Man bruker også dioder i fjernkontroller, i måleinstrumenter og innen laserteknologi. Den virkelig store utviklingen har imidlertid kommet helt i den siste tiden, med inntoget i markedet for vanlig belysning.

Lyspærer med LED

I lyspærer settes mange slike dioder sammen i en felles sokkel. Tidligere har dette vært et estetisk problem, da lyspærer gjerne er synlige i de fleste lamper. En pære med mange små lyskilder kan virke noe rotete, og mindre pen å se på. Dette løses enkelt ved at LED-lyspærer i dag benytter glass med noe farge, og som ikke er helt gjennomsiktig.

Med løsningen av slike tekniske utfordringer, blir det en naturlig og selvsagt utvikling at LED lys overtar for andre løsninger. LED har nemlig klare fordeler som gjør eldre typer belysning til skamme.

Godt for miljøet og lommeboka

Den viktigste årsaken til LED lysets fremtreden, har med hensynet til miljøet å gjøre. I noen sammenhenger betyr dette at kostnadene øker for forbrukeren, men dette stemmer ikke når det er snakk om belysning. LED lys gir også store besparelser på utgiftene til de som bytter til denne løsningen, noe vi skal se nærmere på lengre ned i artikkelen.

I forhold til tradisjonelle lyspærer, gir LED lys en besparelse på opptil 90% i energiforbruk. Dette gir en direkte positiv miljøeffekt ved at det totale energiforbruket går ned, og dermed en reduksjon i CO2 utslipp. I produksjonen av LED-lyskilder benyttes det heller ikke de samme skadelige stoffene som i andre alternativer, noe som også bidrar til mindre utslipp av CO2, samt reduksjon av andre skadevirkninger.

Slike hensyn har ført til at det innen EU har kommet krav til utfasing av andre lyskilder, noe som også får konsekvenser i Norge.

Gamle løsninger fases ut

Glødelamper finner du nesten ikke lenger i butikkhyllene. Siden 2012 har vi hatt et importforbud på disse, og om noen har de i sortimentet, skyldes det nok at de har anledning til å selge det som eventuelt stod på lager den gangen i 2012. Halogenpærene og sparepærene er også i ferd med å forsvinne, som en følge av EUs oppdaterte økodesigndirektiv. Sparepærene får skjerpede produksjonskrav, mens halogen skal bort fra lysmarkedet på relativt kort sikt. Når EU gjennomfører disse endringene, er det normalt at Norge følger etter. Hensynet er først og fremst det at de eldre lyspærene er mindre miljøvennlige enn dagens LED lys.

LED lys overtar

Kravet til mer energieffektive løsninger går hånd i hånd med den teknologiske utviklingen på lys-fronten. De gamle glødelampene er for lengst plassert på sidelinjen, og det har eksistert et importforbud for disse i flere år allerede. Nå er det halogenpærene som står for tur til å fases ut. Glødelampene brukte mye energi i forhold til lyset de ga, og halogen var egentlig en forbedring som kun ga rundt 30% mer ytelse. Underveis har LED lys blitt tatt mer og mer i bruk, spesielt i sammenhenger der skarpt og klart lys har vært foretrukket.

Problemet med LED lys var tidligere at de avga lys som virket noe sterilt, og ble gjerne sett på som kaldt og med et institusjonspreg. Det er ikke tilfelle i dag, da du nå får LED lys i alle mulige varianter, også de med samme temperatur som glødelampene. Faktisk finner du nå LED lys med samme, eller bedre, varme som de tradisjonelle glødelampene, samtidig som du får lyspærer som varer en hel generasjon.

Hvor lenge varer en LED-lyspære?

Holdbarheten i de eldre glødepærene var nå én ting, der gjennomsnittet lå på rundt 2500 timer. De var også temmelig skjøre, og mange av oss kom hjem fra handleturen med pærer som var gått i stykker under transporten. LED-pærer er betydelig mer robuste, og har dermed også mye lengre levetid enn andre lysvarianter.

Den typiske LED-lyspæren trengs ikke skiftes ut før den har gitt deg lys i fra rundt ti til 20 ganger så mange timer som glødepæren gjorde det, det vil si cirka 25- til 50 000 timer. Har du lyset påslått i fem timer om dagen, får du da lys fra ei LED-lyspære i 14 – 28 år. Det er med andre ord store summer penger å spare på dette forbedrede produktet. Kjøper du LED lys i dag til alle rom i hjemmet, trenger du neppe handle lyspærer igjen før det har gått minst 15 år.

Lønner det seg med LED lys?

Riktignok koster LED lys en del mer enn andre typer belysning, enhet for enhet, men prisene blir stadig lavere ettersom denne typen overtar mer og mer av markedet. Konkurransen mellom produsentene sørger for det, sammen med utviklingen av ny og forbedret produksjonsteknologi. Dette er egentlig et enkelt regnestykke, der man må ta med levetiden i beregningen av kostnadene. Slike beregninger viser at LED lys er soleklart å foretrekke, ikke bare ut i fra energi- og miljøhensyn, men også i et økonomisk perspektiv.

LED-lyspærer har en holdbarhet som tilsier at en enkelt LED-pære, har samme kroneverdi som 10 til 15 tradisjonelle halogenpærer, når man tar varigheten med i betraktningen. Sammenlignet med sparepærene, er LED rundt 3 ganger mer holdbare. Det vil si at LED lys blir dyrere dersom prisen er ti til femten ganger høyere enn en halogenpære, mens det tilsvarende for sparepærer blir cirka 3 ganger. Og i dag er LED lys overhodet ikke i denne priskategorien, og de blir som nevnt stadig billigere. I tillegg kommer det faktum at de krever betydelig mindre energi, noe som gir ytterligere besparelser på strømregningen.

Besparelsen i kroner og ører

Det er gjort flere undersøkelser på hvor mye en kan spare på å bytte til LED lys. Dette vil selvsagt avhenge av en rekke faktorer, og absolutte tall er derfor en umulighet å komme med. Men, med utgangspunkt i en vanlig familie på fire personer, beboende i en enebolig, vil besparelsene kunne komme opp i rundt 10 000 kroner årlig. Dette gjelder kun strømforbruk, som blir betydelig redusert når man bytter til LED. I tillegg kommer det store besparelser på utgiften til selve lyspærene. LED lys er som nevnt langt mer robuste, og har en varighet som overgår andre løsninger med mangegangen.

Dette er gode nyheter for alle som vil kutte enkelt ned på utgiftene. Og så lenge utviklingen fortsetter som den gjør, med stadig bedre LED lys og mindre investeringskostnader, kommer de direkte besparelsene til å øke i tiden fremover.

Velg rett lysstyrke

Når du kjøper LED lys til hjemmet, sørg for at du velger lamper med riktig lysstyrke. Dette måles og oppgis i lumen, og angis på pakkene med betegnelsen lm. Høy lm, eller lumen, betyr sterkere lys. For å sammenligne kan vi ta utgangspunkt i de gamle glødepærene. Disse avga rundt 450 lumen dersom det var på 40 watt. Med LED lys vil det tilsvarende antall Watt gi betydelig høyere lysstyrke. Derfor klarer man seg med LED lys på rundt en femtedel av dette (40 watt). Ønsker du belysning slik du fikk i gamle dager fra en 40-watts lyspære, kan du velge en LED-pære som oppgis å ha rundt 450 lumen. Vil du ha sterkere lys, og det som tilsvarte 60 watt i en glødepære, velger du LED lys som har rundt 700 til 800 lumen.

Fargen på lyset er viktig

LED lys var som nevnt ofte forbundet med kaldt og blått lys før i tiden. Dette er lys som ikke egner seg spesielt godt i et hjem. Hjemme vil vi gjerne ha det mer varmt og intimt, i tillegg til at blått lys er slitsomt for øynene og kan forårsake skade på netthinnen dersom vi utsettes for dette over lang tid. I dag slipper man å bekymre seg for dette, også når det gjelder LED-belysning. Det gjelder imidlertid å velge de rette lyspærene. Fargetemperaturen er det du ser etter, i tillegg til nevnte lumen (lysstyrke), når du velger pærer.

Fargetemperaturen oppgis i lys-sammenheng i antall grader Kelvin. Som et utgangspunkt for vurderingen, er det slik at normalt dagslys ute har en fargetemperatur på om lag 4 000 Kelvin, mens glødelampene på 60 watt hjemme ga en fargetemperatur på cirka 2 700 Kelvin. Dagens LED lys har som regel fargetemperaturer som går maksimalt opp til dagslys ute, altså 4 000 Kelvin. Dette er lys du kanskje vil ha i en garasje, eller annet sted der du skal foreta arbeid i kortere perioder. Hjemme i stua bør du bruke LED-pærer som har fargetemperatur fra rundt 2 700 Kelvin og nedover. Det gir et mer behagelig lys, og skaper nedre intimitet og atmosfære. Husk at du også får LED-lys som kan dimmes, noe som gir deg større handlingsrom i lyssettingen hjemme.

LED-belysning er soleklart best også utendørs

En annen viktig fordel med LED lys, spesielt når vi snakker om belysning utendørs, er at de er langt mindre skjøre enn eldre lyspærer. Ei LED-lampe tåler betydelig større påkjenninger, både når det gjelder værforhold, temperaturendringer og direkte mekaniske påkjenninger. Før var det ofte nok å dulte borti ei lampe, så gikk jammen lyset. Dette trenger man bekymre seg i langt mindre grad når det gjelder LED lys. Faktisk kan man riste ei LED-lampe ganske så kraftig, uten at pæra tar skade på noe vis (du bør selvsagt likevel unngå å gjøre dette i for stor grad). Når det gjelder vær og temperaturer, er det også slik at vi i Norge er spesielt utsatte for raske endringer, og her har altså LED lys ganske klare fordeler.

Alle lyspærer mister noe av sine egenskaper over tid, som følge av påkjenninger som vi har nevnt her. Dette gjelder også LED lys, men disse mister lys-egenskapene langt saktere sammenlignet med halogenpærer, sparepærer og glødepærer. Sparepærer er for øvrig lite egnet til utelys, og de mister svært mye av effekten når temperaturen synker.

Du slipper mygg og knott!

Vi har vel alle erfart at små innsekter tiltrekkes av lyskilder. Dette er et irritasjonsmoment når man sitter både ute og inne på varme sommer og høstkvelder, og spesielt om man i tillegg har tenkt å innta et måltid. Surringa rundt lampa er ikke bare slitsomt å høre på, men du må i tillegg bekymre deg ekstra for de potensielle myggstikkene, eller det å få med et stakkars lite kryp inn i munnen når du spiser.

Innsekter tiltrekkes ikke av det synlige lyset, men av UV- og IR-stråling. Dette er stråling som du ikke får fra LED lys, og dermed unngår du hele problemstillingen om du har valgt rett belysning hjemme. Det kan godt hende du likevel får en mygg eller to å hanskes med, men det vil da i hvert fall ikke skyldes belysningen. Uansett kan man være ganske sikker på at mengden av innsekter vil være betydelig laver og mindre irriterende.

Sparepærer er en dårligere løsning

Sparepærene har noen fordeler, og som et steg i utviklingen har de spilt en grei og noenlunde viktig rolle når det gjelder miljøhensyn. Dette gjelder i første rekke det faktum at de forbruker mindre energi. Aberet er at sparepærer inneholder gasser som er miljøskadelige, og må derfor behandles som spesialavfall når de ikke virker lengre. En knust sparepære er også et faremoment helsemessig, og man må være svært nøye med å få fjernet alle restene av pæren.

Disse momentene trenger man ikke bekymre seg for når det gjelder LED lys. LED-pærer er for det første langt mer robuste, og temmelig vanskelig å ødelegge, sammenlignet med halogenpærer, sparepærer og de gamle glødepærene. De inneholder heller ikke miljøfarlige stoffer på samme vis som sparepærene.

Mindre flimmer er bedre for hodet

LED lys flimrer ikke på samme vis som flere andre lys-løsninger. Det stabile lyset påvirker hjernen vår i mindre grad, og gir også bedre forhold for øynene våre. Dette siste gjaldt riktignok ikke den tiden da LED lys var stort sett kun å finne med høy intensitet, og dermed avga blått lys. Siden dette er løst teknisk, står vi igjen med mer eller mindre kun fordelene.

Flimrende lys kan forårsake stress, og hos enkelte hodepine. Derfor anbefales for eksempel personer som er plaget av migrene, å bytte til LED lys, både på arbeidsplassen og i hjemmet. I tillegg til i redusere flimmer betraktelig, sammenlignet med sparepærer og halogenlys, gir LED et langt mer rent, jevnt og behagelig lys.

Reduser brannfaren med LED lys

LED-pærer bruker som nevnt langt mindre energi enn andre løsninger. Dette igjen bidrar til at temperaturen i og rundt ei LED-pære er vesentlig lavere enn i andre typer lyspærer. Om du skal installere spesielt downlights i hjemmet, er dette et moment som absolutt bør inn i betraktningen. Seriekoblede lyskilder som dette, ofte omgitt av treverk og isolasjonsmateriale, er en av de vanligste brannstedene i norske hus.

Med LED-downlights reduseres brannrisikoen betraktelig, både når det gjelder potensiell temperaturutvikling, og når det gjelder feilmontering eller produktfeil. Downlights er som sagt spesielt viktig i denne sammenhengen, men prinsippet gjelder også for andre lyskilder som har mindre sammenheng med utvikling av brann. For eksempel er alle lamper som har skjerm i brennbart materiale, også potensielle brannfeller, dersom du har feil lyspære eller tekniske feil på det elektriske anlegget.

Velg rett kvalitet på LED lys

Fordi konkurransen er hard, og produktutviklingen går raskt, kan det forekomme store forskjeller i kvaliteten på alle typer LED lys. Du bør velge å kjøpe lys fra produsenter som er anerkjente, og som holder høy standard på produksjonen. Billige LED-pærer kan i visse tilfeller komme fra produsenter som tar snarveier, på samme vis som i alle andre markeder der konkurransen er stor.

Med det sagt, er det også slik i Norge, og også i EU, er kravene fra myndighetene med på å holde en viss kvalitetskontroll over produsentene av LED lys. I tillegg gjør utviklingen at produktene stadig blir bedre kvalitetsmessig, og dermed minker denne avstanden fra produkt til produkt. Kjøper du LED lys fra en kjent produsent i dag, kan du normalt være trygg på at du har fått en god og holdbar vare.

LED lys er fremtiden

Ekspertene på området er samstemte i det at LED er kommet for å bli i lang tid, og at løsningen er en kraftig forbedring på dette området, både når det gjelder miljøhensyn og økonomi. Store kjeder som IKEA, har helt sluttet å selge annen belysning enn LED, og flere kommer etter. Enkelte bransjefolk mener at LED er den viktigste utviklingen på lysfronten, siden oppfinnelsen av lyspæren. For oss vanlige forbrukere er dette en kjærkommen utvikling.

Oppsummert kan fordelene med LED lys betegnes om uovertrufne. Man sparer penger, man får mindre risiko for brann, miljøbelastningen reduseres, både når det gjelder energiforbruk og på avfallssiden, og teknologien blir stadig bedre og mer variert. LED lys kan i dag brukes til nær sagt alle formål innen belysning, og gir helt nye muligheter for kreativ lyssetting i hjemmet.

Tips: Les vår guide til belysning av soverommet.

Les også våre artikler om Nordlys og Yr vs Storm.

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke bli publisert.