Velg en renholdsvirksomhet med fokus på kvalitet

De aller fleste mellomstore og store selskaper benytter seg av eksterne renholdsleverandører, som leverer daglig eller periodisk renhold i henhold til kundes ønsker. Det finnes et bredt utvalg selskaper som tilbyr tjenester i dette markedet, men det er viktig å være klar over at det kan finnes kvalitetsforskjeller.

Renhold er viktig for produktivitet og arbeidsmiljø

Det er kanskje noen som fortsatt ser på renhold som et nødvendig onde, som bare skal avklares på en så rask og rimelig måte som mulig. Da er det viktig å huske på at både ansatte og kunder bruker mye tid i lokalene som skal rengjøres, og godt renhold kan ha svært stor betydning både for arbeidsmiljø, produktivitet og salg.

Alle steder i landet stilles det høye krav til renhold Bergen, Oslo eller mindre byer stiller likt på dette området. Det betyr også at alle bedrifter bør huske på at renhold er en viktig faktor når det gjelder å tiltrekke seg og holde på både ansatte og kunder.

Kvalitetssystemer og behovsstyrt renhold

Det finnes egne kvalitetssystemer som benyttes innenfor renhold, og NS-INSTA 800 er sannsynligvis det viktigste. Bruk av kvalitetssystemer og profesjonelle selskaper sikrer at renholdet utføres på en korrekt måte. Husk på at renhold handler om mye mer enn det visuelle inntrykket etter utført vask, kjemikaliebruk og arbeidsmiljø for renholderne er for eksempel svært viktig.

Det er også noen selskaper som benytter begrepet behovsstyrt renhold, som helt enkelt handler om å tilpasse renholdet til behovet og situasjonen. Det kan høres ut som en selvfølge, men det er fortsatt mange selskaper som får rengjort lokalene sine basert på utelukkende frekvensstyrt renhold. Det betyr at alle områder vaskes til faste dager, uavhengig av årstid, bruk eller endringer i andre faktorer.

Samlet medfører bruk av kvalitetssystemer et skreddersydd profesjonelt resultat som er både bedre og rimeligere, noe som igjen viser viktigheten av å velge en renholdsvirksomhet med fokus på kvalitet.