Elektriker advarer: – Altfor få tar elsikkerhet på alvor

To elektrikere i Strømsborg Elektro opplevde nylig en eksplosiv brann da de skulle legge nye kurser. Hendelsen er ikke uvanlig. Faktisk skyldes halvparten av norske boligbranner elektriske feil.

Brann kan bli kostbart

I mars jobbet to elektrikere fra firmaet Strømsborg Elektro med å legge nye kurser til et kjøkken. Som alltid ble det gjort en grundig risikovurdering av det elektriske utstyret før arbeidet begynte.

– Da vi begynte å legge kabler inn i sikringsskapet, skjedde det en kortslutning på overlastvernet. Vi hadde i forkant tatt strømmen, men det oppstod en kortslutning på en egen kapsling inne i skapet. Resultatet var at det oppstod en eksplosiv brann inne i sikringsskapet, sier Gunstein Strømsborg, daglig leder i Strømsborg Elektro som holder til i Enebakk, øst i Viken.

Det er Elmagasinet som først omtalte saken. Elektrikeren fra Strømsborg Elektro hørte fresing så fort han tok på de gamle sikringene, og kom seg raskt unna. Like etter stod flammene ut av sikringsskapet.

– Overlastvernet og de gamle sikringene i nærheten begynte å brenne. I tillegg tok det fyr både i gulvet og taket. Heldigvis gikk det bra med alle menneskene, men alt i sikringsskapet ble totalskadd, sier Strømsborg.

Han legger til at dette var en skjult feil som verken de eller eieren av huset kunne se.

– Her har huseieren hatt et farlig anlegg uten å være klar over det, og det er bare flaks at anlegget har vært stabilt i så lang tid.

Viser viktigheten av å sjekke elektrisk utstyr

Akkurat hvorfor anlegget begynte å brenne kan ikke firmaet være sikre på før forsikringsselskapet har inspisert det ødelagte sikringsskapet. Anlegget, skapet og automatsikringene skal ha vært fra midten av 1990-tallet, og ble installert av fagfolk.

– Hendelsen viser hvorfor det er viktig å gjøre jevnlige kontroller av det elektriske anlegget. Altfor få er klar over risikoen for alvorlige feil på elektriske anlegg. Det er eieren og brukeren av utstyret som er ansvarlig for at dette er i orden, og vi som jobber med elektrisk utstyr må være flinke til å gi råd om potensielle risikoer, sier Strømsborg.

Brannstatistikk fra Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) viser at over halvparten av norske boligbranner skyldes det elektriske anlegget.

– Vi ser at brann grunnet elektrisk årsak er overrepresentert på statistikken. Det indikerer at elsikkerhet ikke blir tatt på alvor, sier Fredrik Aandal, rådgiver for lavspenningssikkerhet i energistyringsselskapet Eaton.


Eaton er en av Norges største leverandører av sikringsskap og sikringer. Selskapet tok patent på sin første jordfeilbryter i 1957, og arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerheten i sine produkter.

– Vi ser at minimumskravene til elektriske anlegg ikke følger samfunnsutviklingen i dag, der mer og mer av vår hverdag blir hel-elektrisk. Lading av elbil og storforbruk av mye elektrisk utstyr samtidig utgjør en risiko for brann, forklarer Aandal, som legger til at mange branner skyldes feil bruk av elektrisk utstyr.

– Skjøteledninger er for eksempel bare egnet for elektronisk utstyr med lav belastning, men brukes ofte feil. Disse er ment for sporadisk bruk, ikke permanent som for eksempel til varmeovner. 

Han advarer også mot uvettig lading av elbil på vanlig stikkontakt.

– Ved å lade elbilen på vanlig stikkontakt øker du risikoen for varmegang og brann. Samtidig handler det ikke bare om brannfaren. Elbiler som lades på vanlig stikkontakt kan føre til at jordfeilbryteren slutter å fungere, noe som øker faren for elektrisk sjokk. 

Nesten halvparten av norske elbileiere lader fortsatt bilen hjemme fra vanlig stikkontakt, viser en medlemsundersøkelse fra Norsk elbilforening.

Ønsker nye krav til elektriske installasjoner

I DSBs brannstatistikk er såkalte lysbuer den nest største enkeltårsaken til elektriske branner etter komfyrbranner. En lysbue er en gnist som forårsakes av rask frigjøring av energi. Aandal mener at lysbuevern bør bli obligatorisk.

– Sikringene vi brukte for 20 år siden beskytter ikke mot alle risikofaktorene vi kjenner til i dag, blant annet lysbuer. Kunnskapen bransjen sitter på i dag tilsier at vi trenger å beskytte oss mot mer enn kortslutning, overbelastning og jordfeil. Mens en jordfeilbryter hovedsakelig skal beskytte mot strømgjennomgang, er målet med lysbuevern å forhindre brann, sier han, og forteller at lysbuevernet AFDD+ er den nyeste utviklingen fra Eaton innen vernløsninger.

Elektriske anlegg fra for eksempel 1970-tallet kan vedlikeholdes etter forskriftene som var gjeldende den gang. Aandal forklarer at det betyr at mange eldre hjem er sårbare for elektriske feil, fordi bruken av elektrisitet i hjemmet har endret seg drastisk de siste tiårene.

– For å ha en sikker bolig er det lurt å investere i moderne utstyr som tåler belastningene vi ser i strømnettet i dag. Gamle skrusikringer kan for eksempel utgjøre en risiko når vaskemaskinen, tørketrommelen og induksjonsplatene brukes samtidig.

Han legger til at profesjonelle elektrikere vil kunne avdekke skjulte feil og hvor det er behov for oppdatert elektrisk utstyr. Men det er huseieren som er ansvarlig for å sikre at vedlikeholdet på det elektriske anlegget gjennomføres.

– Det er alltid boligeiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er installert i henhold til gjeldende forskrifter. Ved å bruke kvalifisert personell har man både fem års garanti og man kan være trygg på at det elektriske anlegget er sikkert. Da er første bud å velge et firma som er registrert i Elvirksomhetsregisteret, sier Aandal.

Disse faretegnene kan huseier avdekke selv:
– Gnist i stikkontakten
– Blinkende taklamper
– Sikringer som går ofte
– Svidd lukt
– Misfarging på støpsler eller stikkontakter
– Støpsler, kontakter og sikringer som blir varme
– Overdreven bruk av skjøteledninger
– Har du skrusikringer, se til at disse er skrudd tilstrekkelig til minst én gang i året
– Er du usikker på det elektriske utstyret, bør du ta kontakt med et registrert elektrikerfirma.

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke bli publisert.