Dette bør du vite ved kjøp og salg av bolig

Salg av eiendom er store greier for vanlige folk. Hvis ikke ting går på skinner, kan det få store konsekvenser.

Tenk deg at du har kjøpt drømmehuset (og brukt alle pengene dine på dette). Kort tid etter viser det seg at det er absolutt nødvendig å renovere badet på grunn av lekkasjer. Prisen er 200 000 kroner.

Eller tenk deg at du er selgeren. Pengene du fikk for salget er allerede investert i ny bolig. Så får du et erstatningskrav på 200 000 kroner.

Ingen av delene er særlig hyggelig.

Noen ting er det imidlertid begge parter kan gjøre for å redusere fremtidig konfliktnivå og unngå krav om erstatning.

Undersøk boligen før du kjøper

Det er lurt å være grundig når du er på visning. Det er ikke bare en rett, men også en plikt for at du skal kunne rette krav mot selger i ettertid. Det du burde ha oppdaget ved undersøkelse av boligen, er det nemlig ikke lett å få erstatning for etter at du har kjøpt.

Se spesielt etter fukt på bad og kjøkken, og på tilstanden til det elektriske anlegget. Det er her de store kostnadene ved utbedring ligger. Kjøper du hus eller hytte, bør du også undersøke tak, yttervegger og kjeller.

Boligselgers ansvar

Du som selger bolig bør være nøye om å informere så godt som mulig om boligens tilstand. Du vil uten videre bli ansvarlig dersom det er noe du har unnlatt å nevne.

Kjøper har undersøkelsesplikt, men i følge Eiendomsrett.no vil du også være ansvarlig for skjulte mangler i inntil 5 år etter at boligen er solgt fordi dette er den absolutte reklamasjonsfristen.

Det er stadig flere som velger å ta opp en boligselgerforsikring (tidligere eierskifteforsikring) for å beskytte seg mot et slikt ansvar. Boligselgerforsikring vil normalt tilbys av mekler når du legger boligen ut for salg.

Med en slik forsikring blir det da forsikringsselskapets jobb å ta det videre med kjøper, og utbetale erstatningen dersom kravet er berettiget.

Vær klar over at forsikringen kun dekker forhold du selv ikke var klar over. Du kan lese mer om forholdet mellom heving og erstatning som mangelsbeføyelser her.

Slik fremmer du erstatningskrav

Når du oppdager en mangel, er det viktig at du reagerer så fort som mulig. Det holder å sende en e-post eller et brev til selgeren om at dette, og at det kan være aktuelt å fremme krav. Spesifisering av mangelen kan skje på et senere tidspunkt når mangelen er utredet.

Husk også at det er en absolutt foreldelse fem år etter overtakelsen av boligen.

Hvis du som selger har tegnet boligselgerforsikring, kan du la forsikringsselskapet ta seg av dette. I motsatt tilfelle må du svare for deg selv.

Advokater i eiendomssaker

Ofte blir det advokatmat ut av slike boligtvister. Det er fordi det ofte står mye penger på spill, og også fordi reglene og bevisspørsmålene kan virke kompliserte.

I slike tilfeller lønner det seg å sjekke om forsikringer dekker rettshjelp i slike saker, og i så fall lete opp et advokatfirma med spesialisering i eiendomsrett.